សិប្បកម្មក្រមារខ្មែរក៏កំពុងដុតដៃដុតជើងផ្គត់ផ្គង់ជូនបងប្អូន   

ប្រជាជនខ្មែរនណាក៏ដឹងដែរថាក្រមារត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាមួយគ្នាក្រមាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជានិងបរទេសក៏បានរួមគ្នាបំបែកឯកត្តកម្មធ្វើក្រមារវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកក្នុងន័យចង់អោយប្រជាជនខ្មែរនិងបរទេសមានការគាំទ្ររអោយបានច្រើនកុះករ។                                          

អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងម្ចាស់សិប្បកម្មតម្បាញក្រមារមួយរូបប្រាប់ឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រមារបស់លោកត្រូវត្រូវបានកម្មង់យកទៅលក់នៅលើទីផ្សារនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្សេងៗអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ក្រមាគឺមានទំហំធំសាច់ស្អាតហើយមានតម្លៃធូថ្លៃទៀតផង។

សូមទស្សនារូបភាព និងលេខទំនាក់ទំនងសាកសួរអំពីតម្លៃ៖  070 29 39 58 , 010 62 18 19